Note for Christian Mathiasen Smed

Shared note

Note for Christian Mathiasen Smed
Christian Mathiasen Smed overtog senest 1821 efter
stedfaderen Jørgen Mathiesen Smed smedien, som også faderen
havde drevet, og som må have været indrettet på Christian
Mathiasen Smeds fødegård i Bredsten. I Kegnæs sogns historie
fortælles, at man mener, at der på Hjørnegaarden i Bredsten var
smedie førhen. Ganske vist var der tale om en noget afsides
beliggenhed, men i den forbindelse må man nok erindre sig, at
hovedvejen dengang gik fra herregården Nygaard langs med
stranden og lige forbi Hjørnegaarden, hvor vi i øvrigt ved, at
Jørgen Mathiasen Smed nævnes omkring 1816. Det var alene
smedien, som Christian Mathiasen Smed overtog. idet selve
gården formodes at være blevet overtaget af en af hans brødre.
Derpå ses han selv i 1833 af parcellist Jørgen Christensen
Sachmands enke Ellen at have købt en ejendom i Lillekobbel
på betingelse, at enken skulle have fuld aftægt på ejendommen
præciseret med årlige narturalydelser på2 tdr. rug, 3 tdr. byg,
1 td. boghvede, 1½ lispund (12 kilo) skaget hør, 4 pund uld, 1 td.
kartofler samt i kontanter 22 rdr. Derudover har der sikkert været
tale om en kontant købesum af
mindre størrelse, idet det fremgår at Christian Mathiasen Smed i
forbindelse med overtagelsen af ejendommen optog et lån på 160 rdr.
hos boelsmand Christian Petersen i Østerby.
Christian Mathiasen Smed flyttede nu smedien fra fødegården i
Bredsten og til den nyerhvervede ejendom i Lillekobbel, hvorefter han
drev såvel smedie som landbrug indtil sin død i 1851.
Øjensynlig har hans enke Anna Kierstine Thomsen været
overbevist om, at hun, som var godt 54 år gammel, ikke ville
indgå nyt ægteskab, hvorfor hun valgte at afhænde ejendommen i
Lillekobbel samt smedien til parrets eneste barn, sønnen
Christian, hvilket skete i henhold til en parterne imellem oprettet
købe- og aftægtskontrakt. I købekontrakten hedder det: "Kund- og
vitterliggiøres herved for alle og enhver især for vedkommende,
at imellem os undertegnede jeg Anne Kierstine Mathiasen Smed
i Lillekobbel på Keines enke efter Christan Mathiasen Smed som
sælger og overladerinde på den eene og jeg hendes eneste søn
Christian Mathiasen Smed som kjøber og modtager på den anden
side, eftersaaende kjøbe- og overladelseskontrakt, velbetænkt er
bleven indgaaet og aftalt og sluttet: 1. Den bemelte Enke Anne
Kirstine Mathiasen Smed c.: cum. sælger og overlader hendes i
Lillekobbel på kainæs beliggende Parceljord med de dertil
hørende Landerier, Bygning samt fulde Boehaug af Kreaturer,
Avlsredskaber tilligemed alt som deri er Mur- og Nagelfast,
saaledes som hun selv har ejet og besiddet dette Sted;
desforuden overlader hun een ved Huset beliggende Bygning,
hvori Smedehaandværket er drevet, med alt til samme hørene
Haandværktøj og øvrigt tilbehør, naar undtages det
fratræderinden muligvis skulle have med sig paa Opholdet.
2. For denne Overladelse betales Fratræderinden af hendes
bemelte Søn Chr.Mathiasen Smed foruden des Ophold, hvorover
i Dag en Contract er udfæriget, den dum 800 Rbdr. S.M. Skriver
Ottehundrese Rigsbankdaler Sølvmynt, der bliver staaende paa
Stedet og ere uopsigelige fra tiltræderens Side, hvorimod det
staar fratræderinden frit for at opsige dem, saaledes at Beløbet
forfalder til Udbetaling et halvt Aar efter opsigelsesdagen, enten
hele beløbet paa engang, eller 100 Rbdr. ad Gangen; Pengene
forrentes fra den 1. April 1851 af med 2 2/3 pct. pr. Anno.

Last change
February 3, 201318:40:27
Author of last change: Torben
Unique identifier
511FCE8E305095374A411DE44AF2D204
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
199 13 135 64 Monday, November 4, 2013 9:03 PM
228 1 172 55 Monday, November 4, 2013 9:04 PM
226 1 134 92 Sunday, February 3, 2013 9:33 PM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change