Peder Jørgensen Wehl, 17171767 (aged 50 years)

Name
Peder Jørgensen /Wehl/
Given names
Peder Jørgensen
Surname
Wehl
Birth
Marriage
Occupation
Fæster af 2 præste-inderste steder
Birth of a son
1757 (aged 40 years)
Birth of a daughter
Address: Tanselle
Christening of a daughter
Death
Address: Tanselle
Burial
December 20, 1767 (0 after death)
Family with Kirsten Lauritsdatter
himself
17171767
Birth: 1717
Death: 1767Tandslet, Als Sønder, Sønderborg, DNK
wife
17161773
Birth: 1716 29 22 Tandslet, Als Sønder, Sønderborg, DNK
Death: 1773Tandslet, Als Sønder, Sønderborg, DNK
Marriage Marriage1752Tandslet, Als Sønder, Sønderborg, DNK
6 years
son
17571821
Birth: 1757 40 41
Death: May 12, 1821Tandslet, Als Sønder, Sønderborg, DNK
6 years
daughter
17621798
Birth: 1762 45 46 Tandslet, Als Sønder, Sønderborg, DNK
Death: February 21, 1798Tandslet, Als Sønder, Sønderborg, DNK
Andreas Petersen + Kirsten Lauritsdatter
wife’s husband
wife
17161773
Birth: 1716 29 22 Tandslet, Als Sønder, Sønderborg, DNK
Death: 1773Tandslet, Als Sønder, Sønderborg, DNK
Marriage Marriage1770
Shared note

Note for Peder Jørgensen Wehl
Af Tandslet sogns kirkebog 1702-1800 fremgår det, at Peder
Jørgensen Wehl var fester af 2 præste-inderste steder i
Tandselle. Denne ejendom overtog han 1752 efter svigerfaderen
i henhold til det af præsten Mathias Stenlos i 1752 udstedte og i
kirkebogen indførte fæstebrev. Selve bygningerne, indbo,
redskaber og besætning, tilhørte Peder Jørgensen Wehl, idet
han havde købt dette af svigerfaderen, og han drev nu
ejendommen indtil sin død 1767, hvorefter enken videredrev den
til 1770, da hun indgik nyt ægteskab med Andreas Petersen, som
derpå overtog ejendommen og fæstet. Den 2. oktober 1785 ses
præsten Nicolaus Clausen i Tandslet imidlertid at have solgt
jorderne til Peter Jørgensen Wehl og hustrus ældste søn Jørgen
Pedersen Wehl, født 1757, der samtidig overtog bygninger etc.
I skødet hedder det, at man i 1770, da Kirsten Lauritsdatter indgik
sit nye ægteskab, havde indgået en akkord om, at ejendommen
efter 14 års forløb skulle afhændes til en af Kirsten Lauritsdatters
børn, imod at denne ydede de gamle frit ophold af stedet. Det
blev altså således Jørgen Pedersen Wehl, der blev ejer af
ejendommen og købte jorderne fri af kirken. Han nævnes desuden
ved søsteren Ellens død som værge for hendes og Thomas
Thomsens 2 ældste børn Peder og Thomas. I øvrigt fremgår det af
Tandslets sogns kirkebog, at Jørgen Pedersen Wehl afgik ved
døden 12. maj 1821, og at han da endnu var ejer af de to
præste-inderste steder i Tandselle. Ved hans død har præsten i
krikebogen gjort følgende tilføjelse: "Uactet han var meget
formuende, blev han flere Gange grebet i Skovtyveri; drikfærdig
var han, og paa en Gang tilkræn. D. 12te fik han et Slagtilfælde
og blev næsten død baaret hjem. Børn havde han ingen af, men
viste megen Godhed mod sine Søsterbørn, af hvilke den ældste
Peder Thomsen er blevet Ejer af begge Stederne for 600
Rigsdaler".
Vi ved intet sikkert om Peder Jørgensen Wehl's herkomst, men
tilnavnet Wehl kunne tyde på, at han har været fra lokaliteten
Welen i Tandslet, et stednavn der antageligt er udledt af ordet
væld. Her nævnes en Jørgen Jørgensen, der må være født
omkring 1680, og som øjensynligt døde før 1754, fra hvilket år
kirkebogen med dødsindførsler er bevaret. Nævnte Jørgen
Jørgensen ses at have fået døbt flere børn i Tandslet kirke, hvor
det præciseres, at han boede i Welen, men desværre nævnes
der ingen søn Peder. Derimod nævnes en søn Jørgen, der fødtes
i 1715, og det er vel ham, der omtales i kirkebogen i 1775, hvor
det hedder "begravet Jørgen Wehlmands gamle Moder, 80 Aar
gammel".

Shared note

Note for Laurits Christensen Pølen
Kaldes også Pølens.
Laurits Christensen Pølen var fæster af præstens ejendomme i
Tandselle, omfattende nogle bygninger og to præste-inderste
steder, som han drev til 1752, da ejendommen overdroges
svigersønnen Peder Jørgensen Wehl, hvor han derefter
gik på aftægt sammen med hustruen.
Det har ikke været muligt med sikkerhed at fastslå nærmere om
Laurits Christensen Pølens herkomst, men det må dog anses for
givet, at han er født i Tandslet som søn af den Christan Pølen der
i 1724 nævnes i kirkebogen som fadder ved en barnedåb hos
kaptajn Niels Leihmand i præstens fæstehus i Tandslet.